آشپزخانه جهانی


....مساویانه باشید

تماس با ما

info@weltenkueche.de

 

weltenKüche e.V.

Arndtstraße 6

71636 Ludwigsburg

 

Telefon 0176 – 3549 8996

 

www.weltenkueche.de

ما چی میخواهیم

ماه اول که مردم در جرمنی سپری میکنند بسیار مهم است

 

برای یکپارچه سازی آنها آشپزخانه جهانی برای آنها فهالیت های پرمعنی را پیش گش میکند قبل از آنکه اجازه کار رسمی را بدست بیاورند.

 

برای انجام این فعالیت خود ما به آشپزخانه که موتر است و هر جای انتقال داده میشود ضرورت داریم تا بتوانیم در پروژه پخت و پز در بازارها و جشنواره ها در مناطق مسکونی در مقابل شرکت ها و مدارس شرکت کنیم.

 

آماده سازی خرید وپخت وپز و صرف کردن به کدام زبان اولیه نیاز ندارد .

 

به این طریق یک فضا ایجاد میشود تا به طریقه آسان با یگدیگر ملاقات کنیم.

 

قدرت یکپارچگی این پروژه اثر دوگانه دارد آشپز و همچنان مهمانان از بازدید یگدیگر تجربه های زیادی بدست می آورند.

 

ما کی هستیم؟

آشپزخانه جهان انجمن های خیریه است که ما برگزاری برنامه های پخت و پز عمومی در منطقه لودویگزبرگ براه انداختیم مردم، که به آلمان فرار کرده اند به صورت پرداخت نشده کار می کنند، واشتراک کرده اند. مسئولیت:هرکس میتواند طبق میل خود غذا پخته کند.

درآمد حاصله از آن برای تامین مالی ماشین پخت و پز و آشپزخانه جهانی بکار میرود.

سود ما استفاده می شود برای تامین مالی دوره های زبان و همچنین به حمایت از اقدامات یکپارچه سازی.


عضویت

هرکس میتواند عضو آشپزخانه جهانی باشد و میتواند خودرا راجستر کند هرکس میتواند بدون پرداخت فهالانه شرکت کند کمک مالی و یا اشتراک منظم کمک زیاد برای ما میکند.